Privacybeleid

Eligio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit artikel.

De veiligheidsconsulent van Eligio is te bereiken via rfi@eligio.be.

Eligio nv
Grote Markt 3
B-1800 Vilvoorde
BE 0834 534 748

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eligio verwerkt de persoonsgegevens die via de verschillende formulieren op haar website door gebruikers verstrekt worden. Hieronder is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden, bv. informatie die zich op een cv bevindt.
 • Professionele gegevens zoals werkgever, functie, bv. informatie die aangeduid wordt als u informatie vraagt over onze diensten.

Deze gegevens worden enkel verwerkt binnen de Europese gemeenschap en worden beveiligd volgens de EU-norm.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze formulieren hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Eligio kan echter niet altijd controleren of een gebruiker ouder dan 18 is. Eligio raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Eligio zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rfi@eligio.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

Eligio verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Bellen of e-mailen met als doel een rekruteringsproces op te starten
 • Mogelijkheid een account aan te maken
 • Afleveren van goederen en diensten

Deze gegevens worden strikt verwerkt door de directie, de afdeling human resources, of de dienst verkoop in functie van het doel van de verwerking van deze gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Eligio bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens kunnen gedurende een langere periode bewaard worden in een database, en zullen enkel gebruikt worden om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld zoals het opstarten van een rekruteringsproces.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eligio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en sessievariabelen

Eligio gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht tot inzage, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eligio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rfi@eligio.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zich na afspraak op ons kantoor aan te melden met uw identiteitsbewijs. Uw verzoek wordt binnen 30 dagen ingewilligd. Eligio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, de Privacy Commissie.

Beveiliging van gegevens

Eligio neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via rfi@eligio.be.